Комплект Книга “Трите ми прасенца”
+ Дневник за спомени