Право на рекламации

Съгласно Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне, като са спазени следните условия:

Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, наранена, ползвана).
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай че е имало включени такива.

0